Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 20/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 21.10. 2019

                                              

Rada bere na vědomí:

236/2019/RM - kontrolu usnesení 226-235/2019/RM

Rada schvaluje:

237/2019/RM - program dnešního jednání

238/2019/RM – přidělení bytu v č.p. 427 na Malém nám. – viz zápis

239/2019/RM - natočení krátkého videozáznamu z vodního hradu, který bude součástí dokumentu

                           s pracovním názvem „Brněnský drak – trutnovská stopa

240/2019/RM – pronájem Zl. sálu na Vodním hradě dne 30.11.2019 paní Romaně Wipplerové

                        za podmínek viz. zápis

241/2019/RM – úpravu vnitřních prostor lékárny

242/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 5/2018 - Cyklistický klub Slavoj Terezín

243/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 3/2019 - Cyklistický klub Slavoj Terezín

244/2019/RM - podání žádosti o podporu na výstavbu krytého sportoviště prostřednictvím TJ          

                         Sokol Budyně n.O., Viktorie Budyně n.O. a okolních sportovních zařízení, pronájem

                         pozemků č. 611/3, 611/5, 1537 v k.ú. Budyně nad Ohří TJ Sokol Budyně n.O. a

                         pověřuje starostu podpisem smlouvy

245/2019/RM – podání anketního dotazníku na Ministerstvo kultury                          

Usnesení číslo 236 až 245/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 21.10. 2019

Eva Šánová