Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 18/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 25. 9. 2019

Rada bere na vědomí:

216/2019/RM - kontrolu usnesení 205-215/2019/RM

217/2019/RM – informaci o zahájení poskytování sociální služby

218/2019/RM – schůzku s p. Kodlovou ve věci stavebních úprav

219/2019/RM - zrušení žádosti na opravu kostela

Rada schvaluje:

220/2019/RM - program dnešního jednání

221/2019/RM – vyvěšení záměru o prodeji pozemku 770/11 v k.ú. Břežany nad Ohří

222/2019/RM – zapůjčení hradního nádvoří

223/2019/RM – zařazení ředitelky MŠ do 12 platové třídy

224/2019/RMvyúčtování poskytnuté dotace PD 4/2019 Linka bezpečí, z.s. , Praha 8

Rada neschvaluje:

225/2019/RM - zakoupení knih

Usnesení číslo 216 až 225/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 25.9. 2019

Iva Hojzanová