Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 16/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 26. 8. 2019

Rada bere na vědomí:

192/2019/RM - kontrolu usnesení 152-161/2019/RM

193/2019/RM - nákup nábytku pro ZŠ dle rozhodnutí financování

194/2019/RM - svatbu na Zlatém sále

195/2019/RM – smlouvu o zápůjčce

Rada schvaluje:

196/2019/RM - program dnešního jednání

197/2019/RM – zaslat seznam potřebných do databáze potravinové banky

198/2019/RM – poskytnutí individuální dotace PD 11/2019 SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Budyně n.O. ve výši 3.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

199/2019/RM - Poskytnutí individuální dotace PD 12/2019 SDH Budyně n.O. ve výši 17.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

200/2019/RM - příspěvek MŠ na 3.ročník akce pro MŠ- Ve vodě nežijí jen vodníci / ČRS Šlapanice/ dne 13.9.2019 ve výši 3.150,00 Kč.

201/2019/RM - rozpočtové opatření RO11 11/RM/2019

202/2019/RM - Dodatek ke smlouvě  a pověřuje starostu podpisem dodatku

Rada neschvaluje:

203/2019/RM - přihlášení J. Wipplerové k trvalému pobytu v č.p. 427

Rada ukládá:

204/2019/RM – připravit podklady pro nového zastupitele a předat Zastupitelstvu města

Usnesení číslo 192 až 204/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 26. 8. 2019

Iva Hojzanová