Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 15/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 5. 8. 2019

Rada bere na vědomí:

175/2019/RM - kontrolu usnesení 152-161/2019/RM

176/2019/RM – odkoupení části pozemku p. č. 796/8 a 25 v k. ú. Břežany n.O.

177/2019/RM - informaci o nepovolené stavbě

178/2019/RM – vyúčtování firmy Asekol

179/2019/RM – zprávu o úspoře emisí od firmy Eko-kom

180/2019/RM - informaci o akci Národního zahájení dnů evropského dědictví

Rada schvaluje:

181/2019/RM - program dnešního jednání

182/2019/RM – místní šetření ve Vrbce a vyhotovení dodatku smlouvy

183/2019/RM – přidělení bytu paní Brčkové v domě č.p. 422 od 1.9.2019

184/2019/RM - přidělení bytu paní Horáčkové v domě č.p. 422 od 1.9.2019

185/2019/RM – přidělení bytu v č.p. 426 v tomto pořadí: 1.Holubová, 2.Vejlová, 3 Mráček

186/2019/RM – pronájem části pozemku 79/1 v kú. Písty panu Divišovi a p. Meisnerovi

187/2019/RM - poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně n.O. ve výši 20.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

188/2019/RM - rozpočtové opatření RO10 10/RM/2019

189/2019/RM - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace PD 5/2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

190/2019/RM – pronájem zahrádky ve dvoře č.p. 78

191/2019/RM – pronájem veřejného prostranství u domu č.p. 181 v ul. Školská

Usnesení číslo 175 až 191/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 5. 8. 2019

Iva Hojzanová