Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 13/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 24.6. 2019

Rada bere na vědomí:

152/2019/RM - kontrolu usnesení 141-151/2019/RM

153/2019/RM – prodej části pozemku ve Vrbce a postupuje zastupitelstvu

154/2019/RM – a navrhuje svolat společnou schůzku se všemi zájemci

155/2019/RM – informaci pro zastupitele od Ministerstva spravedlnosti

156/2019/RM - oznámení o udělení mimořádných odměn

157/2019/RM - žádost o dotaci na Synagogu a postupuje zastupitelstvu

Rada schvaluje:

158/2019/RM - program dnešního jednání

159/2019/RM - finanční příspěvek na obědy po dobu prázdnin na příměstské tábory

160/2019/RM – navýšení školného na 200 Kč/za měsíc

Rada ukládá:

161/2019/RM – odeslání dopisu SŽC s návrhem kupní ceny za nabízený pozemek

Usnesení číslo 152 až 161/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 24. 6. 2019

Iva Hojzanová