Rada města bere na vědomí

185a/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

186/2016 plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2016

Rada města schvaluje

187/2016 příspěvek na fasádu p. Záveskému viz. zápis

188/2016 termíny zastupitelstva

189/2016 svatební termíny na rok 2017

190/2016 jednací řád krizového štábu