znak.jpg

              MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ              

                     PSČ - 411 18, Mírové náměstí 65

 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Starosta města Budyně nad Ohří podle § 27 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční:

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb v okrsku č. 1 Budyně nad Ohří je zasedací místnost v přízemí Městského úřadu Budyně nad Ohří, Mírové náměstí čp. 65, pro voliče bydlící v Budyni nad Ohří.
  2. Místem konání voleb v okrsku č. 2 Břežany nad Ohří je hasičská zbrojnice v Břežanech Ohří, pro voliče bydlící v Břežanech nad Ohří.
  3. Místem konání voleb v okrsku č. 3 Kostelec nad Ohří je hasičská zbrojnice v Kostelci nad Ohří, pro voliče bydlící v Kostelci nad Ohří.
  4. Místem konání voleb v okrsku č. 4 Nížebohy je bývalá škola v Nížebohách, pro voliče bydlící v Nížebohách.
  5. Místem konání voleb v okrsku č. 5 Písty je knihovna v Pístech, pro voliče bydlící v Pístech.
  6. Místem konání voleb v okrsku č. 6 Roudníček je mobilní buňka v Roudníčku, pro voliče bydlící v Roudníčku.
  7. Místem konání voleb v okrsku č. 7 Vrbka je budova místní správy ve Vrbce, pro voliče bydlící ve Vrbce.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR nebo občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit podle § 4 odst. 1.

V Budyni nad Ohří dne 22.9. 2016

                               Ing.Petr Medáček,CSc., MBA

                               starosta města Budyně n.Ohří