Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 19. 09. 2016 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

 • 1) Zahájení
 • 2) Kontrola usnesení
 • 3) Informace starosty o činnosti rady
 • 4) Hospodaření města za I. pololetí 2016
 • 5) Poskytované dotace
 • 6) Termínovaný vklad
 • 7) Sportoviště na hřišti TJ Viktorie
 • 8) Majetkové záležitosti
  • Dotace
  • Darovací smlouva - oddělení pozemku p.č.st.138
  • Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu - kanalizace Ostrovní
  • Nabídka odprodeje pozemků p.č. 367/1,3,4 k.ú. Budyně nad Ohří
  • Synagoga – informace o prodeji
  • Ostatní
 • 9) Rozpočtové opatření
 • 10) Různé
 • 11) Interpelace
 • 12) Diskuse
 • 13) Usnesení
 • 14) Závěr

Přílohy:

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta