Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

  V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří na základě usnesení Rady města Budyně nad Ohří ze dne 16. 6. 2014 záměr města prodat část pozemkové parcely č. 362/1 o výměře 14 m2 v k.ú. Písty (dle nového geom. plánu označena parcelním číslem 362/15).

  Zájemci mohou podávat své žádosti o koupi pozemku na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří rozhodnuto o případném prodeji a ceně.

Vyvěšeno dne: 20. 6. 2014

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města