Firma ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o.

  Hlášení o provedení ošetření porostů chmele na pozemcích obhospodařovaných společností ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o., Dykova 4, Litoměřice přípravkem WARANT 700 WG v dávce 0,008% koncentrace = 160 g na 1 ha ve dnech 4.6. – 19.6.2014.

Ošetření bude provedeno na následujících pozemcích:
LPIS 6907/3 – chmel 10/II přední – 3,55 ha – k.ú. Brozany n. O.
6907/5 – chmel 10/II přední přední – 3,13 ha – k.ú. Brozany n. O.
6907/2 – chmel 10/II zadní – 3,28 ha – k.ú. Brozany n. O.
6805 – chmel 6 přední – 0,96 ha – k.ú. Brozany n. O.
6806 – chmel 6 zadní – 0,84 ha – k.ú. Brozany n. O.
5905 – chmel 8 zadní díl – 4,72 ha – k.ú. Brozany n. O.
6901/2 – chmel Záveský – 3,73 ha – k.ú. Brozany n. O.
6801/10 – Premiant přední díl – 1,47 ha – k.ú. Brozany n. O.
6804 – Premiant zadní díl – 1,61 ha – k.ú. Brozany n. O.
6902/4 – Sládek – 1,05 ha – k.ú. Brozany n. O.
7911 – 72M u kravína přední – 1,73 ha – k.ú. Brozany n. O.
6905 – 72M u kravína zadní – 1,77 ha – k.ú. Brozany n. O.
5905/1 – 8 premiant – 3,90 ha – k.ú. Brozany n. O.
5005 – Vyhnáň 72 M – 4,07 ha – k.ú. Brozany n. O.
5809 – chmel Doksany IV – 1,98 ha – k.ú. Doksany

Jedná se o přípravek zvlášť nebezpečný pro včely.

Hlášení se podává za účelem ochrany včel dle zákona č. 326/2004 a vyhlášky č. 327/2012 Sb.