Rada města bere na vědomí

265/2013 kontrolu usnesení,

266/2013 žádost o příspěvek z Kontaktního centra Ltm. s tím, že zjistíme případný zájem školy na preventivní přednášku apod.,

267/2013 informaci o nutnosti provedení revize povodňového plánu.

Rada města schvaluje

268/2013 program dnešního jednání rady,

269/2013 zveřejnění záměru prodat p.č. 1410/24 v k.ú. Budyně nad Ohří,

270/2013 záporné stanovisko ke stavbě MVE Písty - Hostenice,

271/2013 zakoupení dovybavení jednotky SHD – viz zápis,

272/2013 svatební termíny pro rok 2014 a to: 22.3., 19.4., 7.6., 19.7., 23.8., 6.9., 4.10. ,

273/2013 přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 10.094,- Kč.

274/2013 stanovení výše nájemného v bytech domů čp 78 a čp. 9 – viz zápis.

Rada města neschvaluje

275/2013 nabídku na omalovánky první pomoci s reklamami.