Rada města bere na vědomí

34/2012 seznam dlužníků a dluhů,

35/2012 rozhodnutí Ministerstva dopravy ve věci odvolání SŽDC,

36/2012 pozvánku na jednání o stanovení průzkumného území Peruc,

37/2012 informaci o Hodině země, která se koná 31.3.2012,

38/2012 poděkování rodiny Landových za pořádání pásma dětí v naší MŠ,

39/2012 informaci o vyrobených upomínkových „plackách“ fi. Aktiv-viz zápis,

40/2012 informaci o výsledcích soutěže o regeneraci MPZ a MPR za rok 2011.

Rada města schvaluje

41/2012 program jednání rady,

42/2012 Domovní řád pro bytové domy,

43/2012 postup při platbě nájemného u bytu č. 4 v čp. 379 v Poplužní ulici, dále postup u bytu č.3 v čp.345 dle úhrady dluhu, dále vystěhování u bytu č. 1 v čp.380 a postup dle úhrady dluhu u bytu č.13 v čp. 345 v Budyni nad Ohří,

44/2012 přidělení bytu č. 8 v č.p. 345 a stanovení výše nájemného,

45/2012 zakoupení televizního přijímače do MŠ v hodnotě cca 10 tis.Kč,

46/2012 poskytnutí příspěvku TJ Viktorii ve výši 9 tis. Kč,

47/2012 poskytnutí příspěvku stanici FALCO ve výši 5 tis. Kč,

48/2012 vypracování studie na rekonstrukci kotelny v ul. Poplužní – viz zápis,

49/2012 odročení projednání koupě p.č.26/16 v k.ú.Kostelec n.Ohří.

Rada města neschvaluje

50/2012 poskytnutí daru p. I Hatinové, Alhelp o.s..

Rada města ukládá

51/2012 místostarostovi - projednání termínu konání sbírky použitého oblečení.