Rada města bere na vědomí

14/2012 zápis Českomoravské stavební spořitelny o „Vzdání se zástavního práva“ - viz zápis,

15/2012 žádost TJ Viktorie o fin.příspěvek,

16/2012 informaci o provádění revizí plynových kotlů a plynových zařízení města.

17/2012 zvýšení cen stravného pro dospělé strávníky takto:

Ostatní strávníci:

Přímá konzumace v jídelně - oběd 63,- Kč

Odnos v jídlonosičích - oběd 60,- Kč.

Rada města schvaluje

18/2012 program jednání rady,

18/2012 přidělení bytu č. 13 v čp. 345,

20/2012 přidělení bytu č. 20 v čp. 427,

21/2012 přidělení bytu č. 12 v čp. 427,

22/2012 termíny svateb pro rok 2012: 24.3., 14.4., 2.6., 21.7., 25.8., 8.9. a 6.10. 2012,

23/2012 smlouvu o parkování pro p. Vanču a p. Vaníčko – viz zápis,

24/2012 likvidaci blankosměnek, které byly vyhotoveny na řad Českomoravské stavební spořitelny– viz zápis a „Protokol o fyzické likvidaci ze dne 16.1.2012,

25/2012 zveřejnění záměru města prodat pozemek č. 26/16 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

26/2012 úhradu občerstvení (obědů) hasičům na Výroční valné hromadě konané 21.1.,

27/2012 zvýšení ceny stravného ve školní jídelně pro děti takto:

3 až 6 let včetně svačiny 32,- Kč

7 let a více dtto 35,- Kč

7 až 10 let – oběd 21,- Kč

11 až 14 let – oběd 23,- Kč

15 až 18 let – oběd 25,- Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu

28/2012 přijetí daru – auta FORD Tranzit pro hasiče – viz zápis.