Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 17/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 02.09.2020

Rada bere na vědomí:

187/2020/RM - kontrolu usnesení 176-186/2020/RM

188/2020/RM – žádost o poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří a postupuje k projednání

                           zastupitelstvu města.

189/2020/RM - žádost o poskytnutí dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří a postupuje k projednání

                           zastupitelstvu města.

190/2020/RM - vypracování návrhu pro zastupitelstvo s možností zapojení se do způsobu systému

                         města likvidace odpadů pro podnikatele

191/2020/RM - odprodej budovy nádraží v Budyni nad Ohří. Na budovu nádraží byl vypracován

                         znalecký posudek. Výsledná cena za pozemek p. č. st. 299, jehož součástí je stavba

                         nádražní budovy včetně příslušenství, je 628.900 Kč bez DPH a postupuje

                         zastupitelstvu k projednání.

192/2020/RM - odprodej sklad u nádraží v Budyni nad Ohří. Na budovu nádraží byl vypracován

                         znalecký posudek. Výsledná cena za pozemek p. č. st. 301, jehož součástí je sklad

                         včetně příslušenství, je 502.950 Kč bez DPH a postupuje zastupitelstvu k

                         projednání.

193/2020/RM - prodej pozemku o velikosti 1798 m2. Projednat s panem Pavlíkem cenu

                         pozemku do 1000 Kč za m2, v případě, že bude souhlasit s odprodejem 37 m2.

                        Rada postupuje zastupitelstvu k projednání.

193/2020/RM - přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje:

194/2020/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD č.8/2020 -Myslivecký spolek BORA Vrbka

 

Rada ukládá:

195/2020/RM – vedení úřadu komu je poskytována pečovatelská služba, kterou vykonává Charita

                         Roudnice nad Labem

 

Usnesení číslo 187 až 000/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 02.09.2020

Eva Šánová