Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 12/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 08.06.2020

Rada bere na vědomí:

129/2020/RM - kontrolu usnesení 116-128/2020/RM

130/2020/RM – oznámení o uzavření ZŠ v  pondělí 29.6.2020 a v úterý 30.6.2020.                          

                         Vysvědčení bude předáno v pátek 26.6.2020

131/2020/RM - upozornění na blížící se konec lhůty, v nichž mají veřejní funkcionáři zapsaní do            

                         Centrálního registru podat oznámení.

Rada schvaluje:

132/2020/RM – přidělení bytu v ulici Slunečná č.p. 426/2 o výměře 47 m2 od 1.7.2020

133/2020/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Budyně nad Ohří za rok

                         2019 včetně protokolu o schválení.

134/2020/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní        

                         škola Budyně nad Ohří

Základní škola Budyně nad Ohří-Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (33,8042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Základní škola

174.632,76 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

7.043,00

hospodářská činnost

137.468,76

HV HČ

174.632,76

Energie

-37.164,00

137.468,76

131.635,76

137.468,76

FO

-9.623,00

RF FO  

-3.253,00

124.592,76

+ 7.043,00 hospodářská činnost

9.623,00

tj. 7% z 137.468,76

3.253,00

37.164,00

 

181.675,76 Kč

 

 

131.635,76

9.623,00

3.253,00

37.164,00

135/2020/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně nad Ohří za rok

                         2019 včetně protokolu o schválení.

136/2020/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská

                         škola Budyně nad Ohří

Mateřská škola Budyně nad Ohří - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

 

Mateřská škola

hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (33,8042%) Odvod zřizovateli Kč
 

 

+167 883,39

je zlepšený hospodářský výsledek/ HV HČ

+ 1.800,00 hospodářská činnost HV DČ

85 904,39

167.883,39

/HV HČ/

-81.979,00

/-energie/

85.904,39

81.957,39

85 904,39

                 FO -4 295,00

RF FO –         -1 452,00

80157,39

+ 1.800,00 hospodářská činnost,

RF celkem

4.295,00

tj. 5% z

85.904,39   hospodářského výsledku k rozdělení

1.452,00

81.979,00

  169.683,39   81.957,39 4.295,00 1.452,00 81 979,00

137/2020/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně nad Ohří za rok

                         2019 včetně protokolu o schválení.

138/2020/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Školní jídelna

                         Budyně nad Ohří

Školní jídelna Budyně nad Ohří - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

           

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

k rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (33,8042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Školní jídelna

157.795,99 Kč         je zlepšený hospodářský výsledek   /HV HČ/

+

153.300,98 Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/  

114.612,99

157.795,99

HV HČ

energie

-43 183,00

114.612,99

106.945,99

153.300,98 hospodářská činnost,

RF celkem

5.730,00

tj.5%

z hospo.výsledku k rozdělení

114.612,99

1 937,00

43 183,00

 

 

  311.096,97 Kč   260.246,97 5.730,00 1 937,00 43 183,00

Usnesení číslo 129 až 138/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 01.06.2020

Eva Šánová