Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 18/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 8.10.2018 od 16.00 hodin

 

Rada bere na vědomí:

171/2018/RM - kontrolu usnesení 167-170/2018/RM

Rada schvaluje:

172/2018/RM – rozpočtové opatření č. 8/RM/2018

173/2018/RM – prominutí a odpis pohledávek z pokut vydaných městskou policií na místě nezaplacených dle soupisu

 

Pokuty vydané městskou policií na místě nezaplacené        
č.pokutového bloku dlužník dlužná částka splatnost Způsob vyřazení z rozvahy
DA/1997 A0341410 Jana Milová, Roudníček 20 200,00 Kč 30.1.2003 Odpis pohledávky-převod na podrozvahu
DA/1997 A0341416 Petr Volkán, Vrbka č.54 500,00 Kč 15.10.2003 Odpis pohledávky-převod na podrozvahu
DA/1997 A0341417 Tomáš Vytlačil,Budyně nad Ohří 200,00 Kč 17.10.2003 Odpis pohledávky-převod na podrozvahu
DA/1997 A0341413 Václav Choulík, Teplice 200,00 Kč 19.10.2003 Prominutí pohledávky-zcela vyřazena
DA/1997 A0341419 Nataša Šerešová, Vrbka 7 1 000,00 Kč 7.4.2004 Odpis pohledávky-převod na podrozvahu
DA/1997 A0341420 Filip Jančík 500,00 Kč 8.2.2005 Odpis pohledávky-převod na podrozvahu

 

174/2018/RM – odpis pohledávky (pohledávka nezaniká-bude převedena do podrozvahové evidence)

                           z vystavené faktury č. 520107 ve výši 1.785,00 Kč.

175/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z vystavené faktury č. 420010 ve výši 7.438,00 Kč.

– prominutí   pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

   z vystavené faktury č. 620024 ve výši 9.804,00 Kč.

176/2018/RM – odpis pohledávky (pohledávka nezaniká-bude převedena do podrozvahové evidence)

                          z vystavené faktury č. 920019 ve výši 1.280,00 Kč.

177/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z vystavené faktury č. 820078 ve výši 19.499,00 Kč.

178/2018/RM – odpis pohledávky (pohledávka nezaniká-bude převedena do podrozvahové evidence)

                           z pronájmu pozemků fyzických osob u p. Jindřicha Novotného ve výši 1.974,00 Kč.

179/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z pronájmu pozemků fyzických osob u p. Josefa Puldy ve výši 2.034,00 Kč.

180/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z půjčky fyzické osobě u p. Josefa Hniličky ve výši 1.000,00 Kč.

181/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí) z

                           nájemného nebytových prostor ve zdravotním středisku u p. Jany Novákové ve výši

                          3.771,20 Kč.

182/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z nájemného bytu u p. Milana Macha ve výši 4.813,00 Kč.

183/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                           z nájemného bytu u p. Tomáše Petržálka ve výši 1.822,00 Kč.

184/2018/RM – prominutí pohledávky (pohledávka zaniká-bude zcela vyřazena ze všech evidencí)

                          z pronájmu veřejného prostranství - parkovné u p. Márie Birkušové ve výši 800,00

                           Kč.

185/2018/RM – vyřazení závazku ve prospěch výnosů neidentifikovaného vkladu hotovosti ve výši

                         3.000,00 Kč ze dne 5.2.2010

186/2018/RM – vyřazení závazku ve prospěch výnosů neidentifikovaného vkladu hotovosti ve výši

                         1.000,00 Kč ze dne 2.11.2010

187/2018/RM – vyřazení závazku ve prospěch výnosů – z faktury č. 23000035 ze dne 23.7.2003 ve

                           výši 80.000,00 Kč .

Rada města ukládá:

188/2018/RM - vedení úřadu vypracovat metodiku pro průběžné předkládání vymáhání jednotlivých

                           pohledávek a následný postup vymáhání konzultovat v radě města.

Usnesení číslo 171 až 188/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 8.10. 2018

Eva Šánová