Členové Rady města:

Ing. Petr Medáček, CSc. MBA - starosta

Josef Bittner - místostarosta
MUDr. Jan Medonos
Václav Svoboda
Ivan Munzar

 + stálí účastníci jednání rady (bez hlasovacího práva)

Markéta Šifaldová
Eva Šánová