Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 20. 06. 2016 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

 • 1) Zahájení
 • 2) Kontrola usnesení
 • 3) Informace starosty o činnosti rady
 • 4) Hospodaření města za I. čtvrtletí 2016
 • 5) Účetní závěrka 2015
 • 6) Závěrečný účet města 2015
 • 7) Rozpočtové opatření
 • 8) Schválené dotace
 • 9) Majetkové záležitosti
 • 10) Různé
 • 11) Interpelace
 • 12) Diskuse
 • 13) Usnesení
 • 14) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta