Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat ve středu dne 11. 5. 2016 od 18.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

  •   1) Zahájení
  •   2) Kontrola usnesení
  •   3) Informace starosty o činnosti rady
  •   4) Dotace
  •   5) Rozpočtové opatření
  •   6) Různé
  •   7) Interpelace
  •   8) Diskuse
  •   9) Usnesení
  • 10) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta