Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 21. 3. 2016 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

 •   1) Zahájení
 •   2) Kontrola usnesení
 •   3) Informace starosty o činnosti rady
 •   4) Hospodaření města za rok 2015
 •   5) Rozpočet města na rok 2016
 •   6) Rozpočtový výhled
 •   7) Výroční zpráva o poskytování informací
 •   8) Připravované dotace a investiční akce
 •   9) Majetkové záležitosti
 • 10) Odměny neuvolněným zastupitelům
 • 11) Obecně závazná vyhláška č. 1
 • 12) Diskuse
 • 13) Usnesení
 • 14) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta