Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 28. 12. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

  • 1) Zahájení
  • 2) Kontrola usnesení
  • 3) Informace starosty o činnosti rady
  • 4) Rozpočtové provizorium na r. 2016
  • 5) Rozpočtové opatření č. 4
  • 6) Interpelace
  • 7) Diskuse
  • 8) Usnesení
  • 9) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta