Informace k volbám do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. – 24. 5. 2014

 

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb. O volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, tj. 8. 5. 2014.

 Z tohoto důvodu bude na Městském úřadu v Budyni nad Ohří zajištěna dne 8. 5. 2014 služba od 8.00 do 16.00.