Oznámení o době a místu konání voleb

Starosta města Budyně nad Ohří oznamuje, že volby do:

POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

se uskuteční

v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

1.  Místem konání voleb v okrsku č. 1 Budyně nad Ohří je zasedací místnost v přízemí Městského úřadu Budyně nad Ohří, Mírové náměstí čp. 65, pro voliče bydlící v Budyni nad Ohří.

2.  Místem konání voleb v okrsku č. 2 Břežany nad Ohří je hasičská zbrojnice v Břežanech Ohří, pro voliče bydlící v Břežanech nad Ohří.

3.  Místem konání voleb v okrsku č. 3 Kostelec nad Ohří je hasičská zbrojnice v Kostelci nad Ohří, pro voliče bydlící v Kostelci nad Ohří.

4.  Místem konání voleb v okrsku č. 4 Nížebohy je bývalá škola v Nížebohách, pro voliče bydlící v Nížebohách.

5.  Místem konání voleb v okrsku č. 5 Písty je knihovna v Pístech, pro voliče bydlící v Pístech.

6.  Místem konání voleb v okrsku č. 6 Roudníček je mobilní buňka na návsi v Roudníčku, pro voliče bydlící v Roudníčku.

7.  Místem konání voleb v okrsku č. 7 Vrbka je budova místní správy ve Vrbce, pro voliče bydlící ve Vrbce.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
Právo volit do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

V Budyni nad Ohří dne 9. 10. 2013

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta města