Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří záměr města pronajmout nebytové prostory v přízemí domu čp. 78 (papírnictví) na Mírovém náměstí v Budyni nad Ohří a to od ledna 2014.
Zájemci mohou podávat své žádosti o pronájem shora uvedených prostor na MěÚ Budyně nad Ohří v termínu do 30.11.2013. Po tomto termínu bude na zasedání Rady města Budyně nad Ohří rozhodováno o novém pronájmu.

Vyvěšeno dne: 26.6.2013

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města