Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří na základě usnesení Rady města Budyně nad Ohří ze dne 8.4.2013 záměr města pronajmout nebytové prostory ve stodole v ul. Malomlýnská na st.par.č. 121 v Budyni nad Ohří.

Zájemci mohou podávat své žádosti o pronájem na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Rady města Budyně nad Ohří rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

Vyvěšeno dne: 9. 4. 2013

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města