Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Oznámení o záměru města

 

 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění  - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří  záměr města pronajmout nebytové prostory v přízemí domu čp. 426 v ulici Slunečná v Budyni nad Ohří.

Zájemci mohou podávat své žádosti o pronájem na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Rady města Budyně nad Ohří rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

 

 

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2013

Sejmuto dne:

 

 

 

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města