Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 16.12.2013 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

 • 1) Zahájení
 • 2) Kontrola usnesení
 • 3) Informace starosty o činnosti rady
 • 4) Plnění rozpočtu k 30.9.2013
 • 5) Rozpočtové opatření číslo 4
 • 6) Návrh na revizi a změnu územního plánu
 • 7) Rozpočtové provizórium
 • 8) Majetkové záležitosti
 • 9) Interpelace
 • 10) Diskuse
 • 11) Usnesení
 • 12) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Josef Bittner

             starosta města                                  místostarosta