Pozvánka

na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří,

 

které  se bude konat ve středu dne  22.03. 2017 od 18.00 hodin

ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

Pořad jednání:   1)   Zahájení

                            2)   Kontrola usnesení

                            3)   Informace starosty o činnosti rady

          4)   Hospodaření města za rok 2016    

          5)   Rozpočet na rok 2017

          6)   Střednědobý rozpočtový výhled na rok

                 2018 - 2020

          7)   Výroční zpráva o poskytování informací

          8)   Majetkové záležitosti

                            9)   Interpelace

                           10)   Diskuse                                             

                           11)   Usnesení

                          12)   Závěr

                                              

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl 

starosta města                                                             místostarosta 

v.r.                                                                               v.r.

Vyvěšeno:                                                                 Sejmuto…………….