Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  23/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  14.12.2020

 

Rada bere na vědomí:

250/2020/RM -  kontrolu usnesení 239-249/2020/RM

251/2020/RM – plán inventarizace ZŠ, MŠ, ŠJ

252/2020/RM – dopis TJ Sokol Budyně n.O. adresovaný ČOS Praha

253/2020/RM – žádost o navýšení na provoz ZŠ

 

Rada schvaluje:

254/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 9/2020 EDA cz, z.ú., 

255/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 4/2020 Hospic sv. Štěpána, zs. Litoměřice

256/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 1/2020 Diakonie ČCE Litoměřice

257/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 7/2020 TJ Sokol Budyně nad Ohří

258/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 12/2020 TJ Sokol Budyně nad Ohří

259/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 3/2020 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

260/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 10/2020 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

261/2020/RM – vyúčtování  poskytnuté dotace PD 11/2020 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

262/2020/RM –  dodatek č. VIII. ke Smlouvě o nájmu ze dne 30.8.2004 s firmou BUST s.r.o. Budyně

                           nad Ohří, zastoupenou Antonínem Šenkýřem. Smlouva se prodlužuje na dobu

                           určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021.

263/2020/RM – referenční měsíc září v návaznosti na usn. č. 232/2020/RM (žádost o změnu

                           v poskytování příspěvku na provoz ŠJ na zbývající měsíce roku 2020)

 

Rada neschvaluje:

264/2020/RM – příspěvek ve výši 12.300,- Kč na radiokarbonové datování kostnice v Budyni nad

                          Ohří a Kostelci nad Ohří

 

Rada ukládá:

265/2020/RM – vedení úřadu připravit návrh smlouvy s podnikateli na likvidaci odpadu.

 

 

Usnesení číslo 250 až 265/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 14.12.2020

Eva Šánová