Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 15/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 27.08.2018

Rada bere na vědomí:

151/2018/RM - kontrolu usnesení 134-150/2018/RM

152/2018/RM – reakci KÚ Ústí nad Labem ohledně autobusového spojení

Rada schvaluje:

153/2018/RM – příspěvek MŠ SVČ na letní tábor v částce 2.499,- Kč

154/2018/RM – poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů Budyně nad Ohří výši

15.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

155/2018/RM – poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Budyně n. O. ve výši 25.000,- Kč a

   pověřuje starostu podpisem smlouvy po navýšení prostředků na dotace v rozpočtu  

   města

156/2018/RM – rozpočtové opatření č. 6 6/RM/2018

Rada neschvaluje:

157/2018/RM – prezentaci v Regionální televizi CZ

158/2018/RM – koupi pozemku v k.ú. Břežany nad Ohří, par.č. 28 o celkové výměře 587 m2

159/2018/RM – prezentaci do publikace Kam v Praze/Křížem krážem ČR

Rada ukládá

160/2018/RM – ing. Medáčkovi jednat s LDN v Roudnici nad Labem ohledně sociálního stavu pana

                         Hájka

Usnesení číslo 151 a 160/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 27.08.2018

Eva Šánová