Finanční výbor
předseda - Michal Vogel 

členové Jitka Černá, Jana Králová, Miloš Šifalda, Marie Čížková

Kontrolní výbor
předseda - Václav Svoboda

členové - Jiřina Munzarová, Alena Líbalová, Soňa Adámková, Věra Šťastná

Integrační výbor
předseda - Milena Doušová

členové - Andrea Brandnerová, Jarmila Káňová, Milan Kozel, Dana Pospíšilová, Marie Hamplová a Antonín Frgal

Komise pro tělovýchovu a sport

předseda - Petr Kindl

členové - Petr Medáček, Jan Medonos, Martin David, Jaroslav Prošek, František Prasátko, Věra Doležálková

Komise životního prostředí

předseda - Iva Hojzanová

členové -  Pavel Rážek, Monika Brádková, Luděk Šír, Markéta Šifaldová

Likvidační komise

předseda - Miloš Šifalda

členové - Soňa Adámková, Iva Hojzanová

Komise pro školská zařízení

předseda - Naděžda Svobodová

členové - Vladislava Rážková, Jana Nebeská, Blanka Horáčková, Markéta Králová, Vladislava Povová, Marie Landová

Komise sociálně zdravotní

předseda - Milena Doušová

členové -  Soňa Adámková, Vladimíra Pištorová, Jana Rážková – lékařská poradkyně

Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad Ohří

předseda - František Diviš

členové - Jiří Stross, Eva Šánová, Monika Brádková