Otevření střediska volného času a organizační řád

OTEVŘENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU BUDYNĚ NAD OHŘÍ

OD 8.12.2020 ZAHAJUJE SVČ BUDYNĚ N/O

 ČINNOST SE ZPŘÍSNĚNÝMI

BEZPEČNOSTNÍMI OPATŘENÍMI   

VIZ. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍ SVČ

ALENY TAJOVSKÉ, NEBO U VEDOUCÍCH

JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD K OTEVŘENÍ SVČ BUDYNĚ N.O.

 

·        POČET ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DO 10 OSOB VČETNĚ VEDOUCÍHO

·        ÚČASTNÍ SE DĚTI A ŽÁCI POUZE Z MŠ A ZŠ BUDYNĚ NAD OHŘÍ

·        ÚČASTNÍCI MOHOU NAVŠTĚVOVAT KROUŽKY PO KATEGORIÍCH,KTERÉ SE VZÁJEMNĚ NESMÍ PROLÍNAT:

·        DĚTI Z MŠ DRÁČEK BUDYNĚ N/O

·        DĚTI Z MŠ LADOVA BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI Z 1. A 2.TŘÍDY ZŠ BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI ZE 3.A 4.TŘÍDY BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI Z 5.TŘÍDY ZŠ BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI ZE 6.TŘÍDY ZŠ BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI ZE 7.TŘÍDY BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI Z 8.TŘÍDY ZŠ BUDYNĚ N/O

·        ŽÁCI Z 9.TŘÍDY ZŠ BUDYNĚ N/O

- DOBA TRVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ SE PRODLOUŽÍ NA 60 MINUT, ABY SE ZAPOJILI ÚČASTNÍCI POSTUPNĚ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH.

- VEDOUCÍ KROUŽKŮ ÚČASTNÍKY ROZDĚLÍ PO KATEGORIÍCH, URČÍ ČAS PŘÍCHODŮ A ODCHODŮ

- VEDOUCÍ KONTROLUJÍ MYTÍ A DEZINFEKCI RUKOU, NOŠENÍ ROUŠEK, DEZINFIKUJÍ KLIKY, POPŘ. STOLY PO KAŽDÉ KATEGORII

- VEDOUCÍ KROUŽKU NEPŘIJME ÚČASTNÍKA SE ZJEVNÝMI ZNÁMKAMI RÝMY, KAŠLE, ZVÝŠENÉ TEPLOTY

- VEDOUCÍ KROUŽKŮ MOHOU KOMBINOVAT PREZENČNÍ I DISTANČNÍ VÝUKU

POKYNY PLATÍ OD 8.12.2020 OD 12:00 HODIN.

TENTO ŘÁD SE BUDE AKTUALIZOVAT PO PŘÍPADNÉM ROZVOLNĚNÍ.

 

ZA SVČ BUDYNĚ N/O LADISLAVA RÁŽKOVÁ