Městská policie

kancelář se nachází v přízemí Městského úřadu Budyně n. O.

Mírové náměstí 65
Budyně nad Ohří
411 18
+420 603 485 444