Co je Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projekt, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma – veřejná zpráva. Do současnosti musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Projekt tedy přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa výkonu veřejné správy tak, aby "obíhala data ne občan“


Co poskytuje Czech POINT?
1. Výpis z Obchodního rejstříku (OR)
2. Výpis z Živnostenského rejstříku (ŽR)
3. Výpis z Rejstříku trestu (RT)
4. Výpis z Katastru nemovitostí (KN)

Kde najdete Czech POINT v našem městě?
Od 1. února 2008 je na Městském úřadě v Budyni nad Ohří zřízeno pracoviště Czech POINT v 1. patře, č. dveří 108 (výpisy z OR, ŽR, RT a KN).

Další zajímavosti o Czech POINTu
Czech POINT je nyní na cca 1300 matričních úřadech, krajských úřadech a během letošního roku bude rozšířen na 800 pracovišť České pošty, kanceláře Hospodářské komory a vybrané zastupitelské úřady. V závěrečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 • 1. Název:
  • Městský úřad Budyně nad Ohří
 • 2. Důvod a způsob založení:
  • Veřejnoprávní korporace, která je založena za účelem samosprávy města, správy agend úřadu a pověření v záležitostech státní správy
 • 3. Organizační struktura:
 • 4. Kontaktní spojení:
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: 
   • Městský úřad Budyně nad Ohří
   • Mírové náměstí 65
   • 411 18 Budyně nad Ohří
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
   • Městský úřad Budyně nad Ohří
   • Mírové náměstí 65
   • 411 18 Budyně nad Ohří
  • 4.3 Pracovní doba a úřední hodiny:
   • Pracovní doba
    Pondělí 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
    Úterý 7:00 - 11:30 hod. 12:00 - 15:00 hod.
    Středa 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
    Čtvrtek 7:00 - 11:30 hod. 12:00 - 15:00 hod.
    Pátek 7:00 - 11:30 hod. 12:30 - 14:30 hod.
   • Úřední hodiny
    Pondělí 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
    Středa 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 17:00 hod.
  • 4.4 Telefonní čísla:
   • 416 863 007, 416 863 272
  • 4.5 Adresa internetových stránek:
  • 4.6 Adresa podatelny:
   • Městský úřad Budyně nad Ohří
   • Mírové náměstí 65
   • 411 18 Budyně nad Ohří
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny:
  • 4.8 Datová schránka:
   • 9thbe7y