www.budyne.cz

29.03.2017 05:15
www.budyne.cz Úřední deska Úřední deska
Uřední deska

 pripínaček

title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Rozpočtový výhled SONO 2017 až 2020 4
2 Oznámení o záměru města - Mírové náměstí 65 60
3 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2 49
4 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 45
5 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 52
6 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 54
7 Oznámení o záměru města 97
8 Usnesení - ustanovení opatrovníka 104
9 Dražební vyhláška 139
10 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 106
11 Oznámení o záměru města 124
12 exekuce Kostelec nad Ohří 269
13 Výběrové řízení - kino Budyně nad Ohří 285
14 Oznámení o záměru města - pronajmutí části pozemkové parcely č. 517/36 184
15 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 138
16 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Vrbka 148
17 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 186
18 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 238
19 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 236
20 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 255
21 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 191
22 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 230
23 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 240
24 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 292
25 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 233
26 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 272
27 Oznámení o zamyšleném převodu 277