www.budyne.cz

23.10.2017 15:38
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 298
2 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 342
3 Oznámení o záměru města 394
4 Dražební vyhláška 427
5 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 357
6 Oznámení o záměru města 421
7 exekuce Kostelec nad Ohří 571
8 Výběrové řízení - kino Budyně nad Ohří 599
9 Oznámení o záměru města - pronajmutí části pozemkové parcely č. 517/36 443
10 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 407
11 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Vrbka 433
12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 458
13 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 443
14 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 541
15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 533
16 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 531
17 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 446
18 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 530
19 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 534
20 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 582
21 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 506
22 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 552
23 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 565
24 Oznámení o zamyšleném převodu 569
25 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 574
26 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 580
27 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 582
28 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 543
29 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 534
30 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 614
31 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 611
32 Cestovní doklady pro děti 645
33 Dražební vyhláška 762
34 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 697
35 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 680
36 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 675
37 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 623
38 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 710
39 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 757
40 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 799
41 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 792
42 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 778
43 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 749
44 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 830
45 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 865
46 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 816
47 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 823
48 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 813
49 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 1204
50 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 761
51 Veřejná dražební vyhláška 833
52 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 859
53 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 806
54 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 975
55 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 844
56 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 852
57 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 904
58 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 831
59 Opravné usnesení 954
60 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 909
61 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 917
62 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 905
63 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 931
64 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 913
65 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 877
66 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 900
67 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 907
68 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 867
69 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 954
70 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 941
71 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 955
72 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 917
73 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 922
74 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 920
75 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 995
76 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 1020
77 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 942
78 Veřejná vyhláška - Hrdlička 1043
79 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 1003
80 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 1118
81 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1146
82 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1121
83 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 2111
84 Dražební vyhláška 1266
85 Dražební vyhláška 1262
86 Nebezpečí vzniku požárů 1207
87 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1802
88 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1800
89 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1539
90 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 1093
91 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1275
92 Výzva Staňková 1364
93 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1904
94 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1729
95 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1354
96 Oznámení o provedení stavby 1293
97 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1447
98 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 1188
99 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014 1344
100 Oznámení o zahájení společného řízení - "Tenisové šatny" 1320
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL