www.budyne.cz

27.06.2017 02:15
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 169
2 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 193
3 Oznámení o záměru města 251
4 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 334
5 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 382
6 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 373
7 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 392
8 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 311
9 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 378
10 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 376
11 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 427
12 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 367
13 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 409
14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 441
15 Oznámení o zamyšleném převodu 419
16 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 453
17 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 470
18 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 465
19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 433
20 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 431
21 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 478
22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 490
23 Cestovní doklady pro děti 521
24 Dražební vyhláška 634
25 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 585
26 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 565
27 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 549
28 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 519
29 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 588
30 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 628
31 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 683
32 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 660
33 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 654
34 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 638
35 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 700
36 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 723
37 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 692
38 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 697
39 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 692
40 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 1046
41 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 638
42 Veřejná dražební vyhláška 708
43 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 735
44 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 697
45 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 854
46 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 726
47 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 732
48 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 783
49 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 723
50 Opravné usnesení 828
51 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 792
52 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 795
53 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 785
54 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 810
55 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 797
56 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 758
57 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 777
58 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 793
59 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 764
60 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 832
61 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 832
62 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 831
63 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 793
64 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 795
65 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 796
66 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 869
67 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 896
68 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 829
69 Veřejná vyhláška - Hrdlička 913
70 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 878
71 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 997
72 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1015
73 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1006
74 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 1986
75 Dražební vyhláška 1133
76 Dražební vyhláška 1139
77 Nebezpečí vzniku požárů 1090
78 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1674
79 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1678
80 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1387
81 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 994
82 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1148
83 Výzva Staňková 1244
84 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1836
85 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1611
86 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1249
87 Oznámení o provedení stavby 1171
88 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1323
89 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 1064
90 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014 1221
91 Oznámení o zahájení společného řízení - "Tenisové šatny" 1206
92 SONO - Závěrečný účet za rok 2014 1240
93 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1709
94 Daň z nemovitých věcí na rok 2015 1195
95 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 1278
96 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 1106
97 Vyložení obnoveného katastrálního operátu pro katastrální území Nížebohy 1225
98 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1306
99 1. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1493
100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - požární řád 1390
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL