www.budyne.cz

29.03.2017 05:14
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 47
2 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 227
3 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 318
4 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 328
5 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 338
6 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 348
7 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 311
8 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 316
9 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 359
10 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 352
11 Cestovní doklady pro děti 401
12 Dražební vyhláška 510
13 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 466
14 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 444
15 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 432
16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 437
17 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 472
18 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 508
19 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 574
20 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 534
21 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 529
22 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 518
23 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 570
24 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 606
25 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 576
26 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 570
27 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 568
28 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 554
29 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 520
30 Veřejná dražební vyhláška 601
31 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 621
32 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 579
33 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 748
34 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 602
35 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 624
36 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 664
37 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 608
38 Opravné usnesení 713
39 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 673
40 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 682
41 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 665
42 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 692
43 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 682
44 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 644
45 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 665
46 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 668
47 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 660
48 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 726
49 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 728
50 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 719
51 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 689
52 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 680
53 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 701
54 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 772
55 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 783
56 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 719
57 Veřejná vyhláška - Hrdlička 813
58 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 767
59 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 888
60 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 902
61 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 899
62 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 1880
63 Dražební vyhláška 1018
64 Dražební vyhláška 1037
65 Nebezpečí vzniku požárů 987
66 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1559
67 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1571
68 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 950
69 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 898
70 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1043
71 Výzva Staňková 1132
72 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1766
73 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1513
74 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1147
75 Oznámení o provedení stavby 1074
76 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1216
77 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 962
78 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014 1118
79 Oznámení o zahájení společného řízení - "Tenisové šatny" 1108
80 SONO - Závěrečný účet za rok 2014 1136
81 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1604
82 Daň z nemovitých věcí na rok 2015 1088
83 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 1178
84 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 1016
85 Vyložení obnoveného katastrálního operátu pro katastrální území Nížebohy 1127
86 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1195
87 1. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1384
88 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - požární řád 1275
89 Odůvodnění zprávy o uplatňování ÚP Budyně nad Ohří 1289
90 Zpráva o uplatňování Územního plánu Budyně nad Ohří 1424
91 Výroční zpráva Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 1154
92 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2015 2269
93 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 1352
94 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na MěÚ Budyně nad Ohří 2141
95 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Kostelec nad Ohří 1260
96 Oznámení zahájení projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Budyně nad Ohří 1305
97 Informace o oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" a „Národní plán povodí Labe" 1893
98 Oznámení o obnově katastrálního operátu 1237
99 Závěr zjišťovacího řízení - Fosfátovací linka - Rotor clip s.r.o. 2523
100 4. rozpočtové opatření města 2014 1311
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL