www.budyne.cz

23.08.2017 06:07
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 219
2 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 250
3 Oznámení o záměru města 301
4 Dražební vyhláška 330
5 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 266
6 Oznámení o záměru města 313
7 exekuce Kostelec nad Ohří 457
8 Výběrové řízení - kino Budyně nad Ohří 477
9 Oznámení o záměru města - pronajmutí části pozemkové parcely č. 517/36 349
10 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 315
11 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Vrbka 328
12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 380
13 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 348
14 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 444
15 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 440
16 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 444
17 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 362
18 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 435
19 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 434
20 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 481
21 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 420
22 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 465
23 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 488
24 Oznámení o zamyšleném převodu 467
25 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 498
26 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 517
27 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 511
28 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 476
29 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 467
30 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 527
31 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 530
32 Cestovní doklady pro děti 565
33 Dražební vyhláška 681
34 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 629
35 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 606
36 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 587
37 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 560
38 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 631
39 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 664
40 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 719
41 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 701
42 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 693
43 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 678
44 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 744
45 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 775
46 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 741
47 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 743
48 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 733
49 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 1132
50 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 675
51 Veřejná dražební vyhláška 753
52 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 781
53 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 731
54 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 895
55 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 762
56 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 770
57 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 823
58 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 763
59 Opravné usnesení 873
60 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 828
61 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 835
62 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 820
63 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 853
64 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 835
65 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 800
66 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 823
67 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 830
68 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 799
69 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 877
70 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 870
71 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 871
72 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 836
73 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 836
74 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 839
75 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 914
76 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 940
77 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 870
78 Veřejná vyhláška - Hrdlička 961
79 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 917
80 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 1041
81 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1061
82 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1047
83 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 2025
84 Dražební vyhláška 1181
85 Dražební vyhláška 1182
86 Nebezpečí vzniku požárů 1129
87 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1718
88 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1723
89 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1462
90 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 1029
91 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1196
92 Výzva Staňková 1286
93 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1858
94 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1656
95 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1278
96 Oznámení o provedení stavby 1216
97 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1367
98 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 1110
99 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014 1267
100 Oznámení o zahájení společného řízení - "Tenisové šatny" 1243
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL