www.budyne.cz

26.05.2017 07:24
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 126
2 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 148
3 Oznámení o záměru města 206
4 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 298
5 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 332
6 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 324
7 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 338
8 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 274
9 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 323
10 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 326
11 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 379
12 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 318
13 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 357
14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 397
15 Oznámení o zamyšleném převodu 368
16 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 411
17 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 429
18 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 423
19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 390
20 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 388
21 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 437
22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 450
23 Cestovní doklady pro děti 475
24 Dražební vyhláška 591
25 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 543
26 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 524
27 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 508
28 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 494
29 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 545
30 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 588
31 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 642
32 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 614
33 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 606
34 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 597
35 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 651
36 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 681
37 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 652
38 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 656
39 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 647
40 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 909
41 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 595
42 Veřejná dražební vyhláška 671
43 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 697
44 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 658
45 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 813
46 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 686
47 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 693
48 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 736
49 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 682
50 Opravné usnesení 789
51 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 754
52 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 756
53 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 742
54 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 773
55 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 758
56 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 715
57 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 738
58 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 751
59 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 728
60 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 794
61 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 798
62 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 794
63 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 755
64 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 752
65 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 758
66 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 837
67 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 855
68 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 791
69 Veřejná vyhláška - Hrdlička 875
70 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 840
71 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 958
72 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 979
73 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 970
74 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 1949
75 Dražební vyhláška 1092
76 Dražební vyhláška 1103
77 Nebezpečí vzniku požárů 1050
78 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1635
79 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1640
80 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1282
81 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 961
82 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1112
83 Výzva Staňková 1205
84 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1816
85 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1580
86 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1213
87 Oznámení o provedení stavby 1136
88 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1288
89 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 1031
90 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2014 1185
91 Oznámení o zahájení společného řízení - "Tenisové šatny" 1169
92 SONO - Závěrečný účet za rok 2014 1204
93 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1672
94 Daň z nemovitých věcí na rok 2015 1159
95 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 1241
96 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 1071
97 Vyložení obnoveného katastrálního operátu pro katastrální území Nížebohy 1188
98 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely v k.ú. Kostelec nad Ohří 1269
99 1. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1453
100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - požární řád 1350
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL