www.budyne.cz

11.12.2017 14:06
Archiv
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Zobrazení
1 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 46
2 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 56
3 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří 363
4 Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří 2017 428
5 Oznámení o záměru města 471
6 Dražební vyhláška 500
7 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 421
8 Oznámení o záměru města 512
9 exekuce Kostelec nad Ohří 665
10 Výběrové řízení - kino Budyně nad Ohří 719
11 Oznámení o záměru města - pronajmutí části pozemkové parcely č. 517/36 523
12 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 498
13 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Vrbka 522
14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 524
15 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 533
16 Veřejnoprávní smlouva - poskytnutá dotace 633
17 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 621
18 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Výsledky hlasování obce Budyně nad Ohří 613
19 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1. A ZÚR ÚK), vyhodnocení vlivů 1. A ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 530
20 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Vrbka 620
21 Oznámení o záměru města - prodej části pozemkové parcely č. 757/2 620
22 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 421/1 682
23 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) 584
24 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Oznámení o době a místě konání voleb 633
25 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 648
26 Oznámení o zamyšleném převodu 660
27 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Zapisovatelé jmenovaní starostou 649
28 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 653
29 Volby do Zastupitelstva ústeckého kraje, konané ve dnech 7. a 8. 10. 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 654
30 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 615
31 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu šaten" 602
32 Nabídka pozemku k pronájmu - Břežany nad Ohří 692
33 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 682
34 Cestovní doklady pro děti 722
35 Dražební vyhláška 838
36 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 763
37 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 752
38 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 755
39 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 685
40 Závěrečný účet města Budyně nad Ohří za rok 2015 - návrh 795
41 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší 835
42 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 864
43 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 878
44 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti 854
45 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 821
46 Oznámení o záměru města - Prodej zahrady p. p. č. 517/3 909
47 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Vrbka 940
48 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Investiční technik + Silniční správní úřad - Městského úřadu Libochovice 890
49 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 893
50 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Budyně nad Ohří, Roudníček 884
51 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 1272
52 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 836
53 Veřejná dražební vyhláška 911
54 Schválený rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2016 943
55 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 877
56 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 1052
57 Návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2016 915
58 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 929
59 Oznámení o záměru města - Prodej Synagogy v Ostrovní ulici 980
60 Pozvánka na 2. seminář pro žadatele - dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016" 908
61 Opravné usnesení 1036
62 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Roudníček 982
63 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - obec Budyně nad Ohří 985
64 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 971
65 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 1007
66 Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 985
67 Oznámení o záměru města - Záměr města prodat část pozemkové parcely č. 708/1 967
68 Oznámení o návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 975
69 Informační letáky pro občany - týkají se změn v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 972
70 Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem 938
71 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 1028
72 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1005
73 Smlouva o poskytnutí dotace - AUTORECAR 1026
74 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 991
75 4. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 997
76 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 992
77 Program regenerace MPZ Budyně nad Ohří 1064
78 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města 1088
79 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře 1003
80 Veřejná vyhláška - Hrdlička 1122
81 Oznámení o záměru města - pronájem pozemkových parcel v k.ú. Kostelec nad Ohří 1073
82 Výzva k podání nabídky v poptávkovém řízení na akci - Budyně nad Ohří – Mírové náměstí - přechody 1186
83 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1219
84 3. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1197
85 Hlášení o provedení ošetření na pozemcích přípravkem Nurelle D 0,60 l 2184
86 Dražební vyhláška 1349
87 Dražební vyhláška 1343
88 Nebezpečí vzniku požárů 1279
89 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Strážník městské policie 1873
90 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti - "Cyklostezka Ohře - dílčí úsek Písty - Křesín" 1865
91 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 5/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1605
92 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 1151
93 Oznámení o obnově katastrálního operátu - obec Roudníček 1350
94 Výzva Staňková 1431
95 Písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Budyně nad Ohří" 1941
96 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr 1791
97 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti města Budyně nad Ohří 1411
98 Oznámení o provedení stavby 1367
99 2. rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří 2015 1517
100 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 1267
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL